Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Nieuws

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over Jonkman Opleidingen

Veranderingen in het SOG-stelsel

Jonkman Opleidingen geeft een groot aantal opleidingen die onder het VCA-stelsel hangen. Deze opleidingen worden “SOG” genoemd, dat staat voor SSVV-opleidingen gids risicovol werk.

 

De komende maanden staan er ingrijpende veranderingen te gebeuren waar wij u graag over informeren:

 

 

 

1. Regie over cursus
Elke opleider kan zijn bedrijfsvoering, lesmateriaal en -methoden en docenten laten auditen door VCA-Infra. Het voordeel is dat de opleider regie heeft over de invulling van de cursus. Als de opleider aan de eisen voldoet, komt deze te staan in de lijst met erkende opleiders. Het voordeel hiervan is dat de cursist altijd wordt opgeleid volgens de laatste eind- en toetstermen. Op dit moment zijn het alleen de opleidingen Gasmeten, VVLH/BVL, Flensmonteur, Buitenwacht en Adembescherming. Met trots kunnen we melden dat Jonkman Opleidingen voor alle genoemde kwalificaties erkend is.

 

2. Knock-out systeem
In 2018 komt er een knock-out systeem. Dit betekent dat, als de deelnemer tijdens het examen een foute handeling doet of beslissing neemt, hij direct gezakt is.

 

3. Bestellen examens
Per 1 januari 2018 is de besteltijd voor SOG- en VCA-examens verlengd van 24 naar 48 uur. Dit betekent dat als u morgen een examen wilt afnemen, wij dit helaas niet meer voor u kunnen regelen.

 

4. VVLH verdwijnt uit de BVL en de BVL wordt ABVL
De BVL is nu een combinatie van VVLH en het begeleiden van de last in de mobiele kraan. Vanaf 1 maart 2018 (datum onder voorbehoud) is ABVL de vervanger van BVL en is deze volledig losgekoppeld van de VVLH. ABVL wordt een opleiding die alleen nog bruikbaar is voor het begeleiden van kraanmachinisten (rigger). Alle certificaten BVL die zijn behaald vóór 1 maart 2018 blijven geldig. Dit geldt ook voor het werken met handhijsgereedschappen tot einde geldigheid van het certificaat. Iedereen die vanaf 1 maart 2018 het certificaat ABVL behaalt en ook met handhijsgereedschappen werkt dient dan óók in het bezit te zijn van het VVLH-certificaat.

 

5. De wijze van examineren gaat veranderen
Vanaf 1 maart 2018 wordt gestart met het onafhankelijk examineren van de Buitenwacht- en Gasmeetexamens. Op termijn zullen alle andere SOG-examens volgen.

 

Uiteraard begrijpen wij dat deze veranderingen veel vragen kunnen opleveren. Mocht u aanvullende vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen en zullen wij deze wijzigingen persoonlijk toelichten.

 

Jonkman Opleidingen zal er alles aan doen de veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat u als klant hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

CONTACT