Veiligheid

Bewustwording Gevaarlijke Stoffen

weg-/ zeevervoer

Iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over  zee, moet zijn opgeleid. In deze bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen worden de minimale vereisten behandeld.

Prijs
€ 300,00 excl. BTW
Locatie
Terneuzen

De training bewustwording gevaarlijke stoffen weg-/zeevervoer is een training die is gebaseerd op het hoofdstuk 1.3 van de ADR / IMDG – voorschriften. In dit hoofdstuk is het volgende bepaald: De personen die werkzaam zijn bij de betrokkenen in overeenstemming met hoofdstuk 1.4 en wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. De opleiding moet ook de in hoofdstuk 1.10 opgenomen speciale voorschriften voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen omvatten.

Inhoud van de training:

•Algemene bewustmaking
•Functiespecifieke opleiding
•Veiligheidsopleiding

Trainingsmateriaal:

Deelnemers ontvangen tijdens de training een cursusboek, waaruit de stof wordt behandeld door middel van een PowerPointpresentatie.

Trainingsactiviteiten:

•Theorie
•Oefeningen
•Toets

Duur van de training:

1 dag (09.00 – 16.30 uur)

Toetsing:

De cursus wordt afgesloten met een toets

Geldigheidsduur:

2 jaar

Deze training doet Jonkman Opleidingen in samenwerking met Gevaarlijke Stoffen Trainingen & Advies B.V.
Naast de algemene bewustmakingstraining zijn er verplichte opleidingen voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs. Zie voor meer informatie www.gstanederland.nl

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op