Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Voor zover van toepassing is de prijs excl. examen, lunch en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABVL) of Combi ABVL & VVL-H

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein in installaties zelfstandig Lasten Aanslaan en Verplaatsen. Tijdens de cursus leren medewerkers om lasten aan te slaan en te begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend.

 

 

Zoals in de hieronder genoemde situaties:

  • Bij eenvoudige lastverplaatsingen met een kraan;
  • Bij het positioneren van de last met een enkelvoudige takel in combinatie met een kraan;
  • Bij enkelvoudig takelen van eenvoudige lasten;
  • Indien begeleiding van de last in haar vlucht noodzakelijk is;
  • In het geval van hijsbewegingen 'uit het zicht'.

LET OP: Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begleiden van lasten met risico verhogende omstandigheden is de inzet van een Hijsbeleider (TCVT)  noodzakelijk.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in het bezit te zijn van het diploma VCA – Basis. Medewerkers die in het bezit zijn van Hijsbegeleider (TCVT W4-08) zijn vrijgesteld van de kwalificatie A-BVL, conform uitvoeringsvoorschriften examens van VCA-infra. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie:
- Basisbegrippen
- Veilig gebruik van kranen (Arbowet en ISO 12480)
- Algemene en specifieke veiligheidsregels
- Aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten (vaktechnisch)
- Hijsbanden en staalkabels, ketting en kettingwerk en speciaal hijsgereedschap
- Takels, hijsbalken en loopkatten
- Inspectie en certificering
- Veilig aanslaan van lasten, communicatie met armseinen of werken met een portofoon
- Hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding

Praktijk:
- Veiligheidsregels

- Selecteren materialen en middelen

- Transportweg

- Communicatie

- Aanslaan

- Plaatsen en verplaatsen van lasten met een dynamisch hijsmiddel

- Veiligheid en vakkundigheid

 

Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 5 en het maximum 8 personen.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Aanslaan en Begeleiden van Lasten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 5 jaar.

Duur: 3 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
Examencode: SOG Certificering