Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Adembescherming B opleiding volgen?

Inschrijving voor de volledige opleiding Adembescherming B (Geen SIR leden)

Schrijf u nu in!

Adembescherming B opleiding volgen?

Inschrijving voor de volledige opleiding Adembescherming B (SIR leden)

Schrijf u nu in!

Adembescherming B

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer en zich hiertegen beschermen met onafhankelijke adembeschermingsmiddelen: ademluchttoestellen en/of meeruren aansluiting aan flessenwagen of Life Support Unit.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal, medisch goedgekeurd te zijn door een Arbodienst en de cursist mag niet baard-dragend zijn of zware gezichtsbeharing hebben. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden

- Principes van de menselijke ademhaling

- Keuze adembeschermingsmiddelen

- Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen

- Gevaren bij het werken in besloten ruimten

- Taken van de buitenwacht bij besloten ruimten

- Communicatiemethoden

- Beheersmaatregelen

 

Praktijk:

- Het herkennen, controleren en correct gebruiken van ademluchttoestellen en meeruren aansluitingen

- Het afleggen van enkele oefenparkoersen

- Desinfecteren en onderhouden van de gelaatsmaskers.

 

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Adembescherming B (SIR)” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klikt u bij de door u gewenste opleiding op: “Schrijf u direct in!”.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany