Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Adembescherming B

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer en zich hiertegen beschermen met onafhankelijke adembeschermingsmiddelen: ademluchttoestellen en/of meeruren aansluiting aan flessenwagen of Life Support Unit.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal, medisch goedgekeurd te zijn door een Arbodienst en de cursist mag niet baard-dragend zijn of zware gezichtsbeharing hebben. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden

- Principes van de menselijke ademhaling

- Keuze adembeschermingsmiddelen

- Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen

- Gevaren bij het werken in besloten ruimten

- Taken van de buitenwacht bij besloten ruimten

- Communicatiemethoden

- Beheersmaatregelen

 

Praktijk:

- Het herkennen, controleren en correct gebruiken van ademluchttoestellen en meeruren aansluitingen

- Het afleggen van enkele oefenparkoersen

- Desinfecteren en onderhouden van de gelaatsmaskers.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Adembescherming B (SIR)” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Hellevoetsluis
Examencode: SIR Certificering