Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Asbestherkenning

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking (kunnen) komen, zoals professionals die werken in de renovatie of bij sloopaannemers, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus, inzamelbedrijven, GWW-bedrijven of een gemeentelijke milieustraat.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

In de cursus Asbestherkenning wordt aandacht besteed aan:

 

- Wat is asbest? 
- Historie van asbest 
- Verschillende soorten asbest 
- Veiligheidsbewustwording  
- De verwerking en toepassing van asbest in producten
- Materiaalmonsters
- Relevante wet- en regelgeving
- Gezondheidsrisico's

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat "Asbestherkenning" van Jonkman Opleidingen.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering