Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Voor zover van toepassing is de prijs excl. examen, lunch en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

Combinatiecursus VVL-H - ABVL

Doelgroep:

Deze combinatiecursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen.

 

ABVL: In dit gedeelte leren medewerkers om lasten aan te slaan en te begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend. 

VVL-H: De lasten voor het gedeelte VVL-H zijn beperkt tot relatief klein equipment (beperkte omvang) die verplaatst worden met handhijsgereedschappen

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in het bezit te zijn van het diploma VCA – Basis. Medewerkers die in het bezit zijn van Hijsbegeleider (TCVT W4-08) zijn vrijgesteld van de kwalificatie ABVL, conform uitvoeringsvoorschriften examens van VCA-infra. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

ABVL
Theorie:
- Basisbegrippen
- Veilig gebruik van kranen (Arbowet en ISO 12480)
- Algemene en specifieke veiligheidsregels
- Aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten (vaktechnisch)
- Hijsbanden en staalkabels, ketting en kettingwerk en speciaal hijsgereedschap
- Takels, hijsbalken en loopkatten
- Inspectie en certificering
- Veilig aanslaan van lasten, communicatie met armseinen of werken met een portofoon
- Hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding

Praktijk:
- Voorbereiden, uitvoeren en oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten met inachtneming van veiligheid en vakkundigheid.

 

VVL-H

Theorie en praktijk

- Communicatie
- Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
- Hand- en armseinen
- Werken met hijstabellen
- Gebruik hijsgereedschappen
- Inspectie hijsgereedschappen
- Veiligheid en Arbo
- Aanslaan/verplaatsen van de last in een frame
- Praktijktips

 

Het minimum aantal deelnemers voor deze combinatiecursus is 4 en het maximum 6 personen.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Aanslaan en Begeleiden van Lasten en Veilig Verplaatsen van Lasten met Handhijsgereedschappen (VVL-H)” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 5 jaar.

Duur: 3 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
Examencode: SOG Certificering