Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Druk Vacuüm Machinist (DVM)

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor medewerkers die willen gaan werken als Druk Vacuüm Machinist en daarvoor een SIR-certificaat moeten behalen. In deze cursus wordt geleerd hoe op een veilige manier met druk vacuümwagens gewerkt moet worden en hoe ongevallen voorkomen kunnen worden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Taken en verantwoordelijkheden

- Natuurkundige begrippen

- Opbouw van de natte en droge vacuümwagen

- Soorten vacuümpompen

- Uitvoering werkzaamheden

- Gevaarlijke stoffen

- Besloten ruimten

- Invullen van de controlelijst

 

Praktijk:

- Zuigen van gevaarlijke stoffen

- Selectie van beschermingsmiddelen

- Persen van gevaarlijke stoffen

- Persen van stikstof

- Gebruik van de klappijp

- Reinigen van de vacuümtank

- Reactiekracht

- Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM)

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Druk Vacuüm Machinist (DVM)” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Code 95:

U40 - De cursus is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Velsen Noord
  • Incompany
Examencode: SIR Certificering