Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Prijs is inclusief lunch, exclusief examen en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

Gasmeten - 2- daagse

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers met een aantoonbaar gerichte vakopleiding die op de werkplek gasmetingen moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.

 

Leerdoel:

Op verantwoordelijk wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren

 

Vooropleiding:

De cursist heeft minimaal één van de onderstaande opleidingen afgerond:


- VAPRO (A, B, C)
- Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)
- Chemie (mbo/hbo/wo)
- MVK/ HVK/ MoSHE
- Arbeidshygiëne (post hbo)
- Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
- Scheikunde (mbo/hbo/wo)

 

SOG:

Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

 

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Algemeen:

Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart

- Wetgeving (wettelijke bepalingen)

- Veiligheid (algemene veiligheidsregels  en specifieke risico's)

- Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Theorie Meetopdrachten:

Multigasmeter TOX (PID)

- TOX (gasmeetbuisje)

- Elk onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie.

 

 

 Praktijk:

- Zes meetopdrachten uitvoeren

- Voorgeschreven meetapparatuur en evnetueel benodigde hulpmiddelen bedienen

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.

 

E-learning:

Bij deze cursus bieden we gratis een volledige e-learning aan. Door middel van deze e-learning kan de cursist zichzelf, op het moment dat het de cursist het beste uitkomt, nog beter voorbereiden op de cursus en het examen. Verdere informatie en inloggegevens voor de digitale omgeving worden per e-mail aan de cursist verstrekt na inschrijving voor de cursus.

Examen - Jonkman:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Rilland
  • Hellevoetsluis
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering