Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Gasmeten - Basis opleiding volgen?

Inschrijving voor de volledige opleiding Gasmeten - Basis.

Schrijf u nu in!

Gasmeten - Basis - Theorie

Let op! Alleen mogelijk voor herexamen.

Schrijf u nu in!

Gasmeten - Basis - Praktijk

Let op! Alleen mogelijk voor herexamen.

Schrijf u nu in!

Gasmeten - Basis - SOG

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een praktische rol spelen bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in het bezit te zijn van het diploma VCA – Basis. Daarnaast is van belang dat de kanidaat 'verkleuring' kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

Cursusinhoud:
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Gasmeten
- Basisbegrippen en chemiekaart

- Wetgeving (wettelijke bepaling)

- Algemene veiligheidsregels en specifieke risico's

- Procedures

- Katalytische sensor

- Infraroodsensor

- PID-sensor

- Elektrochemische sensor

- Gasdetectiebuisje

- Intzetgebieden gasdetectieapparatuur

Theorie Meetopdrachten
- Multigasmeter TOX (PID)

- TOX (gasmeetbuisje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk:

- Zes meetopdrachten uitvoeren

- Voorgeschreven meetapparatuur en evnetueel benodigde hulpmiddelen bedienen

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellignen

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.

   

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klikt u bij de door u gewenste opleiding op: “Schrijf u direct in!”.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Moerdijk
  • Incompany