Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Voor zover van toepassing is de prijs excl. examen, lunch en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

Gasmeten - Ervaren (herhaling)

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die reeds ervaring hebben met gasmeten. Daarnaast spelen deze werknemers een praktische rol bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist ‘verkleuring’ kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

Vooropleiding:

De cursist heeft minimaal één van de onderstaande opleidingen afgerond:
- VAPRO (A, B, C)
- Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)
- Chemie (mbo/hbo/wo)
- MVK/ HVK/ MoSHE
- Arbeidshygiëne (post hbo)
- Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
- Scheikunde (mbo/hbo/wo)
én aantoonbare relevante gasmeetervaring

 

Of

 

De cursist beschikt over een eerder behaald certificaat SOG gasmeten dat niet langer dan 1 jaar is verlopen.

 

SOG:

Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Gasmeten:
- Basisbegrippen en chemiekaart

- Wetgeving (wettelijke bepaling)

- Algemene veiligheidsregels en specifieke risico's

- Procedures

- Katalytische sensor

- Infraroodsensor

- PID-sensor

- Elektrochemische sensor

- Gasdetectiebuisje

- Intzetgebieden gasdetectieapparatuur

Theorie Meetopdrachten:
- Multigasmeter TOX (PID)

- TOX (gasmeetbuisje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk:

- Zes meetopdrachten uitvoeren

- Voorgeschreven meetapparatuur en evnetueel benodigde hulpmiddelen bedienen

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.


E-learning:

Bij deze cursus bieden we gratis een volledige e-learning aan. Door middel van deze e-learning kan de cursist zichzelf, op het moment dat het de cursist het beste uitkomt, nog beter voorbereiden op de cursus en het examen. Verdere informatie en inloggegevens voor de digitale omgeving worden per e-mail aan de cursist verstrekt na inschrijving voor de cursus.

Examen - Jonkman:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Hellevoetsluis
  • Moerdijk
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering