Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Hoge Druk Machinist (HDM)

Doelgroep:

Deze cursus is de vervolgcursus op de cursus Hoge Druk Spuiter (HDS). Medewerkers die hogedrukinstallaties bedienen (de pomp en toebehoren) moeten in het bezit zijn van een HDM certificaat. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR).

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 6 maanden in bezit te zijn van een SIR-certificaat Hoge Druk Spuiter.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem

- Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool en voetpedaal

- Voorkeursmethoden

- Behandeling van hogedruk verwondingen

- Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Praktijk:

- Reactiekracht

- Roterende nozzles op harde lans

- Controle noodstop

- Oplijnen systeem

- Controlelijst invullen

- Bedienen pomp

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Hoge Druk Machinist” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Velsen Noord
  • Incompany
Examencode: SIR Certificering