Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Hoge Druk (Spuiter of Machinist) - SIR

Doelgroep:

Het traject Hoge Druk Spuiter is gericht op personen die met hogedruk waterstraalinstallaties (gaan) werken. Ervaren Hoge Druk Spuiters kunnen tijdens de herhalingscursus hun SIR-certificaat verlengen.

 

Het traject Hoge Druk Machinist is de vervolgcursus op de cursus Hoge Druk Spuiter. Personen die hogedrukinstallaties bedienen (de pomp en toebehoren) moeten in het bezit zijn van een HDM-certificaat.

 

De examens worden getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR).

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar oud te zijn. Voor het traject Hoge Druk Machinist dient de cursist minimaal 6 maanden in bezit te zijn van een SIR-certificaat Hoge Druk Spuiter.

Cursusinhoud Hoge Druk Spuiter:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem

- Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool en voetpedaal

- Snij- en schraaptechniek

- Behandeling van hogedruk verwondingen

- Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Praktijk:

- Werken met pistool

- Reactiekracht

- Rotordisc oefeningen

- Roterende nozzles op harde lans

- Controle noodstop bij veiligheidsvoorziening

- Oplijnen systeem

- Controlelijst invullen

Cursusinhoud Hoge Druk Machinist:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem

- Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool en voetpedaal

- Voorkeursmethoden

- Behandeling van hogedruk verwondingen

- Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Praktijk:

- Reactiekracht

- Roterende nozzles op harde lans

- Controle noodstop

- Oplijnen systeem

- Controlelijst invullen

- Bedienen pomp

 

Examen:

Beide cursussen worden afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Hoge Druk Spuiter (HDS)” of “Hoge Druk Machinist” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: SIR Certificering