Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Kleine Blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen volgen?

Inschrijving voor de volledige opleiding Kleine Blussmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen.

Schrijf u nu in!

Kleine Blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen water- en schuim voerende armaturen. De training kan per doelgroep/organisatie aangepast worden.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.

 

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Verbranding en blussing

- Branddriehoek/vijfhoek

- Wat te doen bij brand

- Tactiek van brandbestrijding

- Blusmethoden

- Blusstoffen

- Gebruik draagbare (kleine) blusmiddelen

- 112 melding

- Algemene regels

 

Praktijk:

- Persoonlijke veiligheid

- Verschil in blusstoffen (CO2/Sproeischuim)

- Vaardigheidstraining blustoestellen

- Afleg systeem

- Blussen met water- en schuimvoerende armaturen

 

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technische certificaat van Jonkman Opleidingen "Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen". De geldigheidsduur van het ceriticaat is 3 jaar.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klikt u bij de door u gewenste opleiding op: “Schrijf u direct in!”.

Duur: 0,5 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • -
  • Incompany