Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Voor zover van toepassing is de prijs excl. examen, lunch en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

Kleine Blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen water- en schuim voerende armaturen. De cursus kan per doelgroep/organisatie aangepast worden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Verbranding en blussing

- Branddriehoek/vijfhoek

- Wat te doen bij brand

- Tactiek van brandbestrijding

- Blusmethoden

- Blusstoffen

- Gebruik draagbare (kleine) blusmiddelen

- 112 melding

- Algemene regels

 

Praktijk:

- Persoonlijke veiligheid

- Verschil in blusstoffen (CO2/Sproeischuim)

- Vaardigheidstraining blustoestellen

- Afleg systeem

- Blussen met water- en schuimvoerende armaturen

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat van Jonkman Opleidingen "Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen". De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 0,5 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Vlissingen
  • Klundert
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering