Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw


Prijs is inclusief lunch, exclusief examen en overige kosten
Kies hier eerst je traject :-)

NEN 3140 - Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Doelgroep:

De cursus NEN 3140 VOP is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN 3140.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

 
Elektrotechnische gevaren en ongelukken
- Elektrotechnische gevaren
- Elektrocutie
Kortsluiting
Voorkomen van kortsluiting
 
Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
- Wetgeving en historie
Arbowetgeving
De NEN 3140
 
Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s
- Inleiding
- Personeel
Periodieke instructie
Werk- en onderhoudsprocedures
Spanningsloos werken volgens NEN 3140
Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
Werken in de nabijheid van actieve delen

 

Werken met een werkvergunning en schakelbericht
- Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
Het vervangen van een defecte wandcontactdoos
Werkzaamheden aan een verdeler

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een theorie- examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een NEN3140 (VOP) certificaat van Jonkman Opleidingen met een geldigheid van 3 jaar. Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende onderricht persoon NEN 3140.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering