Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

PGS15 - Opslag van Gevaarlijke Stoffen

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor goed beheer van opslag van gevaarlijke stoffen en preparaten volgens de PGS richtlijnen, zoals bijvoorbeeld: de milieucoördinator, KAM managers, veiligheidskundige en warehousemanagers.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:


- Wanneer krijg ik te maken met de PGS15?

- Wat is de rol van de Inspectie SZW?

- Wat zijn nu precies de aanpassingen t.o.v. de ‘oude’ PGS?

- Voor welke stoffen en hoeveelheden geldt deze richtlijn?

- Wat zijn de voorschriften voor de kwaliteit van vloeren, brandpreventie, ventilatie, productopvang, veiligheid signalering en noodprocedures?

- Wat zijn de voorschriften wanneer de opslagvoorziening groter is dan 10.000 kg?

- Wat zijn de ondergrenzen en vrijstellingen?

- Welke basiskennis van de vervoerswetgeving (ADR) is voor mij van toepassing?

- Wat zijn de voorschriften t.a.v. gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en de zogenoemde CMR-stoffen?

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat "Veilig werken met opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS15” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering