Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Rangeerder/Machinist opleiding volgen?

Inschrijving voor de vollledige opleiding Rangeerder/Machinist - Basis.

Schrijf u direct in!

Rangeerder/Machinist - Basis

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die belast gaan worden met het rangeren met een  spoorwagen en die tijdens het rangeren ook de locomotief zullen bedienen.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

 

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie- en praktijk:

- Persoonlijke veiligheid (gedragsregels op terreinen met railverkeer)

- Gesprekdiscipline

- Rangeren (aan- en afkoppelen van wagens, geven van rangeerseinen, begeleiden van rangeerdelen etc.)

- Bedienen en controleren van ter plaatste bediende wissels

- Bediening van de locomotief tijdens

- Gereedmaken voor de dienst

- Rijden en remmen tijdens het rangeren

- Wegzetten van de locomotief na de dienst

- Luchtvoorziening ten behoeve van het remsysteem van de locomotief

 

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende  resultaat wordt het certificaat “Machinist/Rangeerder minimaal bevoegd” behaald. Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het certificaat.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klikt u bij de door u gewenste opleiding op: “Schrijf u direct in!”.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Incompany