Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Rangeerder/Machinist - Herhaling

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die belast gaan worden met het rangeren met een  spoorwagen en die tijdens het rangeren ook de locomotief zullen bedienen.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie en praktijk:

- Persoonlijke veiligheid (gedragsregels op terreinen met railverkeer)

- Gesprekdiscipline

- Rangeren (aan- en afkoppelen van wagens, geven van rangeerseinen, begeleiden van rangeerdelen etc.)

- Bedienen en controleren van ter plaatste bediende wissels

- Bediening van de locomotief tijdens

- Gereedmaken voor de dienst

- Rijden en remmen tijdens het rangeren

- Wegzetten van de locomotief na de dienst

- Luchtvoorziening ten behoeve van het remsysteem van de locomotief

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt het Arbo technisch certificaat “Machinist/Rangeerder minimaal bevoegd” van Jonkman Opleidingen behaald. Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het certificaat.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering