Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Reanimatie met AED training volgen?

Inschrijving voor de volledige training Reanimatie met AED.

Schrijf u nu in!

Reanimatie met AED

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO - Basis of BHV - Basis diploma toch de kans te geven om te leren reanimeren en te werken met de AED.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 15 jaar te zijn.

 

Cursusinhoud:

Bij onze reanimatie en AED cursus leert de cursist snel en adequaat te handelen. In steeds meer openbare ruimten is de ‘Automatische Externe Defibrillator’ aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

 

U leert bij onze reanimatiecursus de juiste volgorde van handelingen:

- Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole

- Alarmeren

- Hartmassage (borstcompressie) en beademen

- Toepassen van de AED in combinatie met reanimeren

 

Examen:

De cursist ontvangt aan het einde van de cursus een bewijs van deelname. Er wordt geen examen afgenomen.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klikt u bij de door u gewenste opleiding op: “Schrijf u direct in!”.

Duur: 0,5 dag
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany