Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

TCVT - Bijscholing Machinist A/B/C/D

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers met een TCVT-persoonscertificaat die in periode van vijf jaar in totaal twee dagen scholing moeten volgen. Houders van het TCVT-certificaat Funderingsmachines Groot of Klein (W4-03), dienen een specifieke Funderingsmachine Bijscholing cursusdag te volgen.

 

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en in het bezit te zijn van een TCVT persoonscertificaat.

 

Cursusinhoud- en omschrijving:

Het TCVT-certificaat heeft een geldigheid van 5-jaar. Na deze periode dient de houder hercertificering aan te vragen (nieuw certificaat). Een nieuw TCVT-certificaat wordt afgegeven indien er is voldaan aan de minimale eisen. 

  1. Het registreren van praktijkervaring in het TCPR-boekje
  2. Deelname aan de verplichte TCVT bijscholing van 1 dag in de eerste 36 maanden (Module A en B) van het certificaat en 1 dag in de laatste 24 maanden (Module C en D) van het certificaat.

De opleiding bestaat uit onderwerpen die aansluiten op de eindtermen van het desbetreffende TCVT-schema:

- Machinist Mobiele Kraan (TCVT/W4-01)

- Machinist Torenkraan (TCVT/W4-02)

- Machinist Grote Funderingsmachine (TCVT/W4-03)

- Machinist Kleine Funderingsmachine

Machinist Autolaadkraan (TCVT/W4-04)

- Machinist Grondverzetmachine (TCVT/W4-05)

- Machinist Mobiele Torenkraan (TCVT/W4-06)

- Machinist Verreiker (TCVT/W4-07)

 

Daarnaast bestaat er nog een TCVT-certificaat voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (W1-02), de hijsbegeleider (de persoon die de last aanslaat: W4-08) en de machinist KROL (W5-02).

 

Examen:

Indien de bijscholingdag met positief gevolg wordt afgesloten en de kandidaat heeft de registratie van het praktijkregisterboekje door werkgever drie-maandelijks geverifieerd en geparafeerd komt de kandidaat na vijf jaar weer in het bezit van een geldig TCVT- persoonscertificaat. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar.

 

Kosten:

Voor de actuele kosten klik je bij de gewenste opleiding op: “Schrijf je direct in!”.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Incompany