BHV / EHBO

Reanimatie met AED

Deze 4 uur durende training is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO of BHV certificaat, te leren reanimeren en te werken met de AED.

Duur
4 uur
Offerte aanvragen

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO - Basis of BHV - Basis certificaat toch de kans te geven om te leren reanimeren en te werken met de AED.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 15 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

Bij onze reanimatie- en AED-cursus leert de cursist snel en adequaat te handelen. In steeds meer openbare ruimten is de ‘Automatische Externe Defibrillator’ (AED) aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

Je leert bij onze reanimatiecursus de juiste volgorde van handelingen:

  • Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole

  • Alarmeren

  • Hartmassage (borstcompressie) en beademen

  • Toepassen van de AED in combinatie met reanimeren

Examen:

De cursist ontvangt aan het einde van de cursus een bewijs van deelname. Er wordt geen examen afgenomen.

Duur: 0,5 dag

Locatie: Terneuzen, Incompany

Examencode: Bewijs van deelname