Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Algemene preventieve maatregelen corona

Jonkman Opleidingen heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van de cursisten en medewerkers tijdens haar opleidingen te waarborgen.

Algemene preventieve maatregelen corona

Na een sluiting van twee weken, start Jonkman vanaf 6 april 2020 weer met het geven van opleidingen.

 

We doen dit in aangepaste vorm, met als belangrijkste doel de veiligheid van zowel cursisten als onze eigen medewerkers. Uitgangspunt hierbij is een zorgvuldig samengesteld en weloverwogen protocol met algemene en cursusspecifieke preventieve maatregelen, aan de hand waarvan onze opleidingen zullen worden gegeven.

 

Algemene preventieve maatregelen 

 Voor aanvang van de cursus:

 • De cursist wordt bij de ingang van de opleidingshal ontvangen en krijgt een korte veiligheidsinstructie, waaronder de 1.5 meter afstand regel.
 • De cursist wordt gevraagd of hij gezond en wel is.
 • De cursist die zich niet lekker voelt, verkouden is of ziek, zal naar huis gestuurd worden. (neusverkoudheid (niet bij hooikoorts), loopneus, keelpijn, lichte of zware hoest, verhoging/koorts)
 • De cursist wordt door de docent digitaal ingeschreven, in het instructielokaal
 • De tafels in het instructielokaal zullen voor start van de cursus gereinigd zijn.
 • De cursist krijgt een beetje handgel en instructie om daar de handen mee te reinigen of wast grondig de handen.
 • De cursist krijgt, na ingeschreven te zijn, direct een plaats toegewezen in het instructielokaal waarbij de 1.5 meter afstand wordt gerespecteerd
 • Voor aanvang van de cursus neemt de docent nogmaals alle voorzorgsmaatregelen door met de cursist en geeft aan dat wie zich hier niet aan houdt, ook niet na een waarschuwing, naar huis gestuurd zal worden. De werkgever zal hiervan een melding krijgen.

 

Tijdens de cursus:

 • Tijdens de cursus wordt geen fysiek contact toegepast.
 • Als cursusmaterialen worden gebruikt die van 1 persoon naar de andere gaan worden handschoentjes gebruikt of de handen van tevoren met desinfecterende gel behandeld.
 • De cursist blijft zoveel als mogelijk op de plaats zitten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zorgen we voor het veilig verplaatsen binnen de ruimte.

 

Pauze en toilet gebruik:

 • Tijdens de pauze zal de cursist zoveel mogelijk op de eigen plek blijven zitten of naar buiten gaan. In beide gevallen zorgen we dat hij gewezen wordt op de 1.5 meter regel. Ook hier geldt dat, als men dit expres negeert, de cursus eindigt voor deze deelnemer.
 • De cursist wordt in het instructielokaal voorzien van koffie / thee door de docent.
 • Indien de cursist  naar buiten gaat, mag hij nooit met meer dan 3 personen bij elkaar staan.
 • Ook in de rookzone geldt de 1.5 meter afstand regel en niet met meer dan 3 personen.
 • Voor en na toiletbezoek dient de cursist de hygiëne regels te volgen en na toiletbezoek de handen te wassen. De toiletten en deurklinken worden regelmatig gereinigd.

 

Einde van de cursus:

 • De cursist mag aan het einde van de cursus het lokaal of de praktijklocatie verlaten.
 • Na afloop van de cursus wordt de cursist gevraagd direct naar huis te gaan en niet in groepen te blijven staan voor het pand.

 

Naast deze algemene preventieve maatregelen die voor alle opleidingen gelden, hanteren we per soort opleiding, nog aanvullende preventieve maatregelen.