Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw

Gasmeten - Basis

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een praktische rol spelen bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist ‘verkleuring’ kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

SOG: Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Gasmeten:
- Basisbegrippen en chemiekaart

- Wetgeving (wettelijke bepaling)

- Algemene veiligheidsregels en specifieke risico's

- Procedures

- Katalytische sensor

- Infraroodsensor

- PID-sensor

- Elektrochemische sensor

- Gasdetectiebuisje

- Intzetgebieden gasdetectieapparatuur

Theorie Meetopdrachten:
- Multigasmeter TOX (PID)

- TOX (gasmeetbuisje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk:

- Zes meetopdrachten uitvoeren

- Voorgeschreven meetapparatuur en evnetueel benodigde hulpmiddelen bedienen

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellignen

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.

Examen - Jonkman:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Moerdijk
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering