Cursus kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen
BHV / EHBO

Kleine Blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen

1 dagdeel

Volg deze training van 4 uur en leer hoe je een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen kan bestrijden.

Vanaf prijs
€ 185,00 excl. BTW
Duur
4 uur
Locatie
Terneuzen
Training kleine blusmiddelen

Doelgroep training kleine blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen:

Deze training is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen water- en schuim voerende armaturen. De cursus kan per doelgroep/organisatie aangepast worden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Theorie:

 • Verbranding en blussing

 • Branddriehoek/vijfhoek

 • Wat te doen bij brand

 • Tactiek van brandbestrijding

 • Blusmethoden

 • Blusstoffen

 • Gebruik draagbare (kleine) blusmiddelen

 • 112 melding

 • Algemene regels

Praktijk:

 • Persoonlijke veiligheid

 • Verschil in blusstoffen (CO2/Sproeischuim)

 • Vaardigheidstraining blustoestellen

 • Afleg systeem

 • Blussen met water- en schuimvoerende armaturen

Examen:

De training in kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat van Jonkman Opleidingen "Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen". De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Bekijk ook de opleiding ‘Kleine blusmiddelen’ van Jonkman

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op