Industrie

Gasmeten 1-daagse

Met gratis e-learning

Deze 1-daagse cursus gasmeten is bedoeld voor medewerkers met aantoonbaar gerichte vakopleiding en relevante gasmeetervaring die op de werkplek gasmetingen moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.

Vanaf prijs
€ 250,00 excl. BTW
Duur
1 dag
Locatie
Hellevoetsluis, Terneuzen
Offerte aanvragen

Leerdoel 1-daagse cursus gasmeten:

Op verantwoordelijke wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.

Vooropleiding:

De cursist aan de cursus gasmeten heeft minimaal één van de onderstaande opleidingen afgerond:

 • VAPRO (A, B, C)

 • Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)

 • Chemie (mbo/hbo/wo)

 • MVK/ HVK/ MoSHE

 • Arbeidshygiëne (post hbo)

 • Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen

 • Scheikunde (mbo/hbo/wo)

Naast een van bovenstaande opleidingen moet de cursist aantoonbaar relevante gasmeetervaring hebben.

SOG:

Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Inhoud 1-daagse cursus gasmeten:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Algemeen:

 • Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)

 • Wetgeving (wettelijke bepalingen)

 • Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico's)

 • Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Theorie Meetopdrachten:

 • Multigasmeter TOX (PID)

 • TOX (gasmeetbuisje)

 • Elk onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie. 

 Praktijk:

 • Zes meetopdrachten uitvoeren

 • Voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

 • De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

 • De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen. 

E-learning:

Bij deze 1-daagse training gasmeten bieden we gratis een volledige e-learning aan. Door middel van deze e-learning kan de cursist zichzelf, op het moment dat het de cursist het beste uitkomt, nog beter voorbereiden op de cursus en het examen. Verdere informatie en inloggegevens voor de digitale omgeving worden per e-mail aan de cursist verstrekt na inschrijving voor de cursus.

Examen - Jonkman:

Deze 1-daagse opleiding gasmeten wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus gasmeten wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 1 dag.

Locatie: Terneuzen, Rilland, Hellevoetsluis, Incompany

Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op