Cursus gasmeten
Industrie

Gasmeten 1-daagse

Met gratis e-learning

Deze 1-daagse cursus gasmeten is bedoeld voor medewerkers met aantoonbaar gerichte vakopleiding en relevante gasmeetervaring die op de werkplek gasmetingen moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.

Als extra voordeel bieden we een kosteloze e-learning aan in combinatie met deze cursus.

Vanaf prijs
€ 275,00 excl. BTW
Duur
1 dag
Locatie
Terneuzen
Offerte aanvragen
Training gasmeten

Leerdoel 1-daagse cursus gasmeten:

Op verantwoordelijke wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.

Vooropleiding:

De cursist aan de cursus gasmeten heeft minimaal één van de onderstaande opleidingen afgerond:

 • VAPRO (A, B, C)

 • Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)

 • Chemie (mbo/hbo/wo)

 • MVK/ HVK/ MoSHE

 • Arbeidshygiëne (post hbo)

 • Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen

 • Scheikunde (mbo/hbo/wo)

Naast een van bovenstaande opleidingen moet de cursist aantoonbaar relevante gasmeetervaring hebben.

SOG:

Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Inhoud 1-daagse cursus gasmeten:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Algemeen:

 • Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)

 • Wetgeving (wettelijke bepalingen)

 • Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico's)

 • Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Theorie Meetopdrachten:

 • Multigasmeter TOX (PID)

 • TOX (gasmeetbuisje)

 • Elk onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie. 

 Praktijk:

 • Zes meetopdrachten uitvoeren

 • Voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

 • De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

 • De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen. 

E-book:

Bij deze 1-daagse training gasmeten bieden we gratis e-book aan. Door middel van dit
e-book kan de cursist zichzelf, op het moment dat het de cursist het beste uitkomt, nog beter voorbereiden op de cursus en het examen.

Examen - Jonkman:

Deze 1-daagse opleiding gasmeten wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus gasmeten wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 1 dag.

Locatie: Terneuzen, Roosendaal, Rotterdam, Incompany

Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op