BHV / EHBO

Levensreddend handelen met AED

Iedere week krijgen 35 tot 40 personen in Nederland een fatale hartinfarct. 70% van deze gevallen vinden thuis plaats, de overige 30% op het werk, sport of elders. Als u leert reanimeren en weet hoe een Automatische Externe Defibrillator (AED) werkt kunt u in veel gevallen levens redden.

Prijs
Op aanvraag
Duur
4 uur

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO - Basis of BHV - Basis certificaat toch de kans te geven om te leren reanimeren en te werken met de AED.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 15 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

In onze reanimatie met AED-cursus leert de cursist snel en adequaat te handelen. In steeds meer openbare ruimten is de ‘Automatische Externe Defibrillator’ (AED) aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

Je leert bij onze reanimatiecursus met AED de juiste volgorde van handelingen:

  • Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole

  • Alarmeren

  • Hartmassage (borstcompressie) en beademen

  • Toepassen van de AED in combinatie met reanimeren

Examen:

De cursist ontvangt aan het einde van de cursus reanimatie met AED een bewijs van deelname. Er wordt geen examen afgenomen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op