Cursus NEN3140 VOP
Techniek

NEN 3140 - Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Leer in deze 1-daagse cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon ((VOP) gevaren en risico’s inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en leer hoe je de werkzaamheden op een veilige manier kunt uitvoeren.

Vanaf prijs
€ 325,00 excl. BTW
Duur
1 dag
Locatie
Terneuzen

Doelgroep cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon:

De cursus NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN3140.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Inhoud cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon:

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld in de cursus Voldoende Onderricht Persoon (conform NEN 3140 norm):

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren

 • Elektrocutie

 • Kortsluiting

 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie

 • Arbowetgeving

 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding

 • Personeel

 • Periodieke instructie

 • Werk- en onderhoudsprocedures

 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140

 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen

 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140

 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties

 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen

 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos

 • Werkzaamheden aan een verdeler

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een theorie- examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een NEN3140 (VOP) certificaat van Jonkman Opleidingen met een geldigheid van 3 jaar. Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende onderricht persoon NEN 3140.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op