Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Opleidingen

Zoek in ons aanbod

 1. Kleine Blusmiddelen

  Deze training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. Meer informatie
 2. Kleine Blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende Armaturen

  Deze training is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. Meer informatie
 3. Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABVL)

  Tijdens deze 3-daagse cursus leer je lasten aan te slaan en te begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 4. Aanslaan van Lasten (AVL)

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die bij werkzaamheden met een bovenloopkraan of hal-/ portaalkraan de lasten moeten aanslaan. De nadruk van deze cursus ligt op het aanslaan van de last, niet op het bedienen van de kraan. Meer informatie
 5. Verplaatsen van Lasten met Handhijsgereedschappen (VVL-H)

  Volg de 2-daagse cursus en leer fabrieksinstallaties en constructies zelfstandig lasten aanslaan, overpakken van haak naar haak en verplaatsen met handhijsgereedschap. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 6. Combinatiecursus VVL-H - ABVL

  De 3-daagse combinatiecursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 7. Veilig Hijsen met de Bovenloopkraan

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die door middel van een bovenloopkraan of een hal-/ portaalkraan lasten dienen te verplaatsen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. Meer informatie
 8. Code 95

  Autolaadkraan

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die de autolaadkraan bedienen of willen gaan bedienen. De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. Meer informatie
 9. Torenkraan

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die lasten aanslaan en een torenkraan moeten verplaatsen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. Meer informatie
 10. Havenkraan

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die met een havenkraan dienen te werken en hierbij hijswerkzaamheden moeten verrichten. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. Meer informatie
 11. Portaalkraan (met Spreader)

  Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen (bovenloop- of portaalkraan) en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar. Meer informatie
 12. TCVT - Bijscholing Machinist A/B/C/D

  Heb jij een TCVT-persoonscertificaat en moet je in een periode van vijf jaar in totaal twee dagen scholing volgen? Dan is deze 1-daagse cursus wat voor jou. Meer informatie
 13. TCVT - Hijsbegeleider Rigger

  Deze 4-daagse cursus Rigger is bestemd voor personen die beroepsmatig lasten moeten aanslaan en of lasten moeten begeleiden en communiceren met machinist en opdrachtgever. Zowel voor de bouw, petrochemie, logistiek, scheepvaart en civiele werken. Meer informatie
 14. TCVT - Autolaadkraan

  De 6-daagse opleiding TCVT - autolaadkraan is bedoeld voor machinisten van een autolaadkraan met hijsfunctie, alle beroepschauffeurs waarop de Richtlijn vakbekwaamheid van toepassing is en iedereen die werkt met een autolaadkraan. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Meer informatie
 15. BeSaCC

  IS006 - Aanslaan en Uitwijzen van Kritieke Lasten

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die op een bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria, bij de uitvoering van hijswerken, kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren. Meer informatie
 16. Ademluchtdrager - Basis

  Tijdens deze cursus leer je hoe er om wordt gegaan met onafhankelijke adembescherming bij de uitvoering van werkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 17. Ademluchtdrager - Herhaling

  Volg deze 1-daagse cursus en fris jouw kennis op over hoe om te gaan met onafhankelijke adembescherming bij de uitvoering van werkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 18. Ademluchtdrager - Opfris Training

  Deze opfriscursus van vier uur is bestemd voor medewerkers die onafhankelijke adembescherming dienen te dragen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Meer informatie
 19. Gasmeten - Basis

  Tijdens deze 2-daagse cursus leer je het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem. Meer informatie
 20. Gasmeten - Herhaling

  Na het volgen van deze 1-daagse cursus heb je jouw kennis wat betreft het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen weer helemaal opgefrist. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG) Meer informatie
 21. Gasmeten voor beginners

  Tijdens deze 3-daagse cursus leer je het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem. Meer informatie
 22. Buitenwacht

  Volg de 1-daagse cursus en leer toezicht te houden op medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Ook leer je hoe je moet handelen in een noodsituatie. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Meer informatie
 23. Eerstelijnsinterventie IS007

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die in België als buitenwacht verantwoordelijk zijn voor het veiligheidstoezicht op medewerkers die een besloten ruimte betreden en daar werkzaamheden verrichten. Meer informatie
 24. Veilig Werken in Besloten Ruimte

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die regelmatig besloten ruimtes moeten betreden en/of werkzaamheden moeten uitvoeren in besloten ruimtes. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er een scenario uitgewerkt. Het examen wordt getoetst volgens de richtlijnen van BeSaCC. Meer informatie
 25. Veilig Werken en Redden in Besloten Ruimte

  Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor medewerkers die regelmatig besloten ruimtes moeten betreden en/of werkzaamheden moeten uitvoeren in besloten ruimtes. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er een scenario uitgewerkt. Het examen wordt getoetst volgens de richtlijnen van arbo. Meer informatie
 26. Adembescherming B

  Werk jij in een gezondheidsbedreigende atmosfeer en dien je jezelf hiertegen te beschermen met onafhankelijk adembeschermingsmiddelen? Dan is deze cursus wat voor jou. Je leert onder andere ademluchttoestellen en meeruren aansluitingen te herkennen, te controleren en correct te gebruiken. Meer informatie
 27. Adembescherming C

  Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte en medewerkers die werken in geïnertiseerde ruimtes. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Meer informatie
 28. Code 95

  Druk Vacuüm Machinist (DVM)

  Wil jij gaan werken als Druk Vacuüm Machinist? Tijdens deze cursus leer je hoe er op een veilige manier met druk vacuümwagens gewerkt moet worden. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Meer informatie
 29. Hoge Druk (Spuiter of Machinist) - SIR

  Werk jij met hogedruk waterstraalinstallaties of ga je er mee werken? Volg dan het traject Hoge Druk Spuiter (HDS) en leer onder andere hoe kruipslangen, de harde lans, pistolen en voetpedalen werken. Het traject Hoge Druk Machinist (HDM) is de vervolgcursus op de cursus Hoge Druk Spuiter. Meer informatie
 30. Toezichthouder - Adembescherming B

  Deze cursus is gericht op medewerkers die toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden onder adembescherming op niveau A, B en C. De cursus bestaat enkel uit een theoriegedeelte. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Meer informatie
 31. Toezichthouder - Druk Vacuüm Machinist

  Wil jij gaan werken als toezichthouder Druk Vacuüm Machinist? Tijdens deze cursus leer je hoe er op een veilige manier met druk vacuümwagens gewerkt moet worden. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Meer informatie
 32. Toezichthouder - Hoge Druk Spuiter

  Deze theoretische cursus is vooral gericht op personen die werkzaam zijn in de (petro-)chemische industrie die bij hogedruk waterstraal technieken als toezichthouder worden ingezet. Het examen wordt getoetst volgens de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Meer informatie
 33. Toezichthouder - Chemisch Technisch Reinigen

  Ben jij werkzaam als toezichthouders in de (petrotechnische) industrie en ben je (indirect) betrokken bij het uitvoeren van chemische technische reinigingswerkzaamheden? Dan is deze cursus wat voor jou. Leer alles over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen, toezicht houden en chemicaliën. Meer informatie
 34. Rangeerder/Machinist - Basis

  Tijdens deze cursus, die bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte, komt alles rondom rangeren en het bedienen van de locomotief aan bod. De cursus is bedoeld voor medewerkers die belast gaan worden met het rangeren met een spoorwagen en die tijdens het rangeren ook de locomotief zullen bedienen. Meer informatie
 35. Rangeerder/Machinist - Herhaling

  Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die belast worden met het rangeren met een spoorwagen en die tijdens het rangeren ook de locomotief bedienen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo. Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het certificaat. Meer informatie
 36. Code 95

  Veilig werken langs de weg

  Heb jij zowel een leidinggevende als uitvoerende rol binnen je functie, en heb je te maken met werken langs de weg? Dan is deze cursus op jou gericht! De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Veilig werken langs de weg” behaald. Meer informatie
 37. Veilig werken met de Motorkettingzaag

  Werk jij met een motor- of elektrische kettingzaag en moet je hier op een verantwoorde en veilige wijze mee om gaan? Volg dan deze cursus. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Meer informatie
 38. Veilig werken met de Bosmaaier

  De bosmaaier is onmisbaar als je vaak kleine oppervlakten of randen maait. Deze cursus is wat voor jou als je regelmatig met de bosmaaier aan de slag gaat. De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Meer informatie