Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw

Hoge Druk Spuiter (HDS)

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor medewerkers die met hogedruk waterstraalinstallaties (gaan) werken. Ervaren Hoge Druk Spuiters kunnen tijdens de herhalingscursus hun SIR-certificaat verlengen.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Theorie:

- Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem

- Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool en voetpedaal

- Snij- en schraaptechniek

- Behandeling van hogedruk verwondingen

- Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Praktijk:

- Werken met pistool

- Reactiekracht

- Rotordisc oefeningen

- Roterende nozzles op harde lans

- Controle noodstop bij veiligheidsvoorziening

- Oplijnen systeem

- Controlelijst invullen

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Stichting Industrieel Reinigen (SIR). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Hoge Druk Spuiter (HDS) ” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Duur: 2 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: SIR Certificering