Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Cursusinformatie

Wij hebben nog geen datum gepland voor deze cursus. Bent u toch geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

T: 0115 - 649 749
Neem contact op

Veilig werken met Chemicaliën

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden met chemicaliën in aanraking (kunnen) komen. Denk hierbij aan het laden en lossen van chemicaliën, het repareren van installaties/leidingwerk en schoonmaakwerkzaamheden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 18 jaar te zijn.

Cursusinhoud:

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:


- Veiligheidsfilm
- Arbo-wetgeving
- Wet- en regelgeving

- Plichten werkgever en werknemer

- Veiligheid- en gezondheidspictogrammen

- Gevaren categorieën

- Opslag gevaarlijke stoffen

- Hoe te handelen bij calamiteiten en lekkages

- Prioritering van de te nemen maatregelen

- Persoonsbescherming

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technische certificaat "Veilig werken met Chemicaliën” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar.

Duur: 1 dag.
Locatie:
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering