Veiligheid

VCA - Basis - Pools (Polski)

Dyplom podstawowy VCA potwierdza, ze posiadasz podstawowa wiedze z zakresu BHP i ochrony rodowiska, zgodnie z lista kontrolna bezpieczenstwa VCA

Vanaf prijs
€ 250,00 excl. BTW
Duur
8 uur
Locatie
Terneuzen

VCA basis (podstawowe VCA)

Certyfikat  VCA poświadcza, że posiadasz podstawową wiedzę na temat VGM (Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko) zgodnie z Listą Kontrolną Podwykonawcy. Posiadając dyplom VCA wykazujesz, że możesz pracować bezpiecznie mając na uwadze środowisko oraz zdrowie swoje i innych. Jeśli zaczynasz pracę dla podwykonawcy, w większości przypadków musisz mieć dyplom B-VCA. Na przykład, jeśli pracujesz na placu budowy lub w środowisku wysokiego ryzyka.

Exam

Egzamin podstawowy VCA (B VCA)

Egzamin B-VCA składa się m.in. z pytań o przepisach i regulacjach, rozpoznawaniu niebezpiecznych sytuacji i działań oraz podejmowaniu środków zapobiegających wypadkom. Egzamin ten składa się z 40 pytań i trwa maksymalnie 60 minut.

Zaraz po egzaminie otrzymasz informację o wyniku. Oficjalny wynik można zobaczyć w ciągu kilku dni na stronie: VCA Uitslag. Istnieje również możliwość pobrania plastikowej karty w wersji online na swój telefon.

Podsumowując, uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat oraz kartę. Certyfikat VCA jest wydawany w formie dyplomu koloru zielonego, posiada logo VCA i jest ważny przez 10 lat. Dyplom oraz karta VCA muszą spełniać wymagania  Listy Kontrolnej Bezpieczeństwa VCA.

Duur: 8 uur

Locatie: Terneuzen, Bergen op Zoom, Incompany

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op