Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 649 749

Inschrijven

excl. 21% btw

Gasmeten voor beginners

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die geen enkele ervaring hebben met gasmeten. Daarnaast spelen deze medewerkers een praktische rol bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist ‘verkleuring’ kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

SOG: Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie Gasmeten:
- Basisbegrippen en chemiekaart

- Wetgeving (wettelijke bepaling)

- Algemene veiligheidsregels en specifieke risico's

- Procedures

- Katalytische sensor

- Infraroodsensor

- PID-sensor

- Elektrochemische sensor

- Gasdetectiebuisje

- Intzetgebieden gasdetectieapparatuur

Theorie Meetopdrachten:
- Multigasmeter TOX (PID)

- TOX (gasmeetbuisje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk:

- Zes meetopdrachten uitvoeren

- Voorgeschreven meetapparatuur en evnetueel benodigde hulpmiddelen bedienen

- De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.

Examen - Jonkman:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van Jonkman Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen - SOG:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur: 3 dagen.
Locatie:
  • Terneuzen
  • Incompany
Examencode: Jonkman Certificering of SOG Certificering